GDPR Абонамент

С услугата GDPR Абонамент ние Вместо Вас извършваме периодичен наблюдение на текущото ви състояние на работата в съответствие с изискванията на GDPR.
Непрекъснато внедряване на необходимите изискванията на GDPR съгласно регламента. Това се установява чрез провеждането на периодичен вътрешен одит на работните процеси, свързани с обработване и съхранение на личните данни на вашите служители и контрагенти. Проверката се прави поне веднъж годишно и се провежда чрез задъбочена проверка, като се следи целият на обработваните лични данни. Ние гарантираме за успешното изпълнение на изискванията за воденето на процедура за постоянно наблюдение на процесите по обработка на личните данни. В края на всяка години се изготвят необходимите документ за отчитане на направената проверка от наша страна.

Офис мениджър:

080042012

Безплатен номер

Управител:

0882404420

E-mail: gdprgroup@abv.bg

Адрес: гр. София 1202
Клокотница No 2А,
Бизнес Център Ивел
етаж 2, Офис 7

© 2015-2021 Всички права запазени! GDPR Group Ltd.

телефон за връзкаБезплатен номер

Управител:

0882404420

Адрес: гр. София 1202
Клокотница No 2А,
Бизнес Център Ивел
етаж 2, Офис 7