GDPR Аутсорсинг


След като направим анализ на вашет текущо състояние ние може да ви предложим тази услуга при необходимост от нужда на Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД, Data Protection Officer (DPO)
). Такава оценка се прави при изготвянето на GAP анализа, в етапа на внедряването на GDPR. Задължение да определят Длъжностно лице по защита на данните имат следните администратори на лични данни:
Публичен орган или орган на местно самоуправление;
Администратори, които извършват редовно, систематично и мащабно наблюдение на субектите на данните;
Администратори, които извършват мащабно обработване на специални (чувствителни) лични данни;
В други, предвидени в закона случаи.
GDPR Аутсорсинг означава че ние ще изпълняваме тази длъжност вместо вас GDPR Аутсорсинг (DPO outsourcing). Услугата включва ежемесечно обслужване, като ние изпълняваме всички ваши задължения по GDPR, ние ще представляваме  и вашето лице за контакт с държавните органи и други  структури, по въпроси свързани с GDPR.

Офис мениджър:

080042012

Безплатен номер

Управител:

0882404420

E-mail: gdprgroup@abv.bg

Адрес: гр. София 1202
Клокотница No 2А,
Бизнес Център Ивел
етаж 2, Офис 7

© 2015-2021 Всички права запазени! GDPR Group Ltd.

телефон за връзкаБезплатен номер

Управител:

0882404420

Адрес: гр. София 1202
Клокотница No 2А,
Бизнес Център Ивел
етаж 2, Офис 7