GDPR Внедряване

Нашата услуга GDPR Внедряване представлява пълно съдействие от наша страна за внедряване GDPR системите, което включва извършване на следните дейности:

  • Запознаване със всички законови изисквания касаещи GDPR регламента.
  • Анализ на текущото състояние на вашето дружество по отношение на GDPR (GAP анализ) и препоръки дали е необходими да бъде назначено длъжностно лише което да се занимава със GDPR защита на данните.
  • Изготвяне на GDPR наръчник който да съдържа всики необходими правили и процедури съобразно GDPR изискванията.

Оказване на съдействие при внедряването на правилата и процедурите.

Офис мениджър:

080042012

Безплатен номер

Управител:

0882404420

E-mail: gdprgroup@abv.bg

Адрес: гр. София 1202
Клокотница No 2А,
Бизнес Център Ивел
етаж 2, Офис 7

© 2015-2021 Всички права запазени! GDPR Group Ltd.

телефон за връзкаБезплатен номер

Управител:

0882404420

Адрес: гр. София 1202
Клокотница No 2А,
Бизнес Център Ивел
етаж 2, Офис 7