GDPR Консултация

GDPR Консултация:
Тази услуга предствлява запознаване със съществуващото положение за GDPR и даване на необходимите препоръки за иьбор на най добър начин за изпълнение на всики изисквания на регламента, което включва извършване на следните дейности от наша страна:
-    Вие да бъдете запознати със всички законови изисквания касаещи GDPR регламента.
-    Анализ на текущото състояние на вашето дружество по отношение на GDPR (GAP анализ) и препоръки дали е необходими да бъде назначено длъжностно лише което да се занимава със GDPR защита на данните.
-    Изготвяне на GDPR наръчник който да съдържа всики необходими правили и процедури съобразно GDPR изискванията.
-    Даване на консултации по телефоона както и на нясти във вашият или нашият офис.

 

Офис мениджър:

080042012

Безплатен номер

Управител:

0882404420

E-mail: gdprgroup@abv.bg

Адрес: гр. София 1202
Клокотница No 2А,
Бизнес Център Ивел
етаж 2, Офис 7

© 2015-2021 Всички права запазени! GDPR Group Ltd.

телефон за връзкаБезплатен номер

Управител:

0882404420

Адрес: гр. София 1202
Клокотница No 2А,
Бизнес Център Ивел
етаж 2, Офис 7